Information til vores kunder

STA Travel Danmark er franchise selskab af STA Travel International, og har ingen finansiel forbindelse eller forbindelser vedr. ejerskab udover dette.

Ingen af vores kunder vil blive skadelidte af at STA International lukker dørene.

STA Travel Danmark